Dasar Kualiti

Adalah menjadi tanggungjawab serta semua anggota KESEDAR bagi menentukan kualiti Program  Pembangunan Minda, Insan dan Bantuan Ekonomi menepati kehendak penduduk Kelantan Selatan. Hasrat ini hanya akan tercapai dengan sikap positif setiap anggota menyedari dan melaksanakan tugas dalam membentuk kualiti dalam perlaksanaan program.