Ekonomi & Pelaburan

Latarbelakang Bahagian Ekonomi dan Pelaburan
Bahagian E dikawal selia oleh TPB (Pembangunan) dengan disokong oleh 4 (empat) unit iaitu;

  1. Unit Pengupayaan Pelaburan
  2. Unit Pengupayaan Keusahawanan
  3. Unit Pengupayaan Pelancongan
  4. Unit Pentadbiran dan Kewangan
Bidang tugas unit-unit yang diwujudkan  berperanan sebagai perancang, penyelaras dan pelaksana serta urusan pentadbiran dan kewangan untuk memacu dan melonjakkan Pembangunan Ekonomi di Wilayah Kelantan Selatan. Peranan, fungsi dan bidang tugas Bahagian mengikut unit adalah sebagaimana berikut :

Peranan, Fungsi dan Tugas Bahagian Mengikut Unit

Unit Pengupayaan Pelaburan Unit  Pengupayaan Keusahawanan Unit Pengupayaan Pelancongan Unit Pentadbiran dan Kewangan
Merancang,mengurus dan menyelaras pelaksanaan projek-projek ekonomi berdaya maju. Merancang, mengurus dan menyelaras Program Latihan/ Kursus dan pengembangan usahawan Merancang, membangun dan menyelaras penyediaan infrastruktur pelancongan Pengurusan Pejabat
Merancang,mengurus dan menyelaras penjenamaan dan pemasaran produk komersil Merancang, mengurus dan menyelaras penambahbaikan nilai produk dan perkhidmatan usahawan bagi melonjak pendapatan. Merancang dan menyelaras pengupayaan Homestay Pengurusan Kewangan
Penyelarasan/pemantauan pengurusan dan perancangan perniagaan Anak- Anak     Syarikat    KESEDAR. Merancang, mengurus dan menyelaras perluasan pemasaran dan promosi produk desa melalui karnival dan ekspo serta lain-lain outlet. Merancang dan menyelaras pembangunan produk-produk pelancongan desa. Latihan Kakitangan
Kajian potensi bisnes berdaya maju Pemantauan untung/rugi projek-projek usahawan desa. Merancang, menyelaras dan melaksana aktiviti-aktiviti dan perkhidmatan pelancongan Kebajikan Kakitangan
Merancang, mengurus dan menyelaras kerjasama dengan agensi-agensi kerajaan, pihak swasta dan  anak-anak syarikat dalam projek ekonomi komersil. Penyelarasan kutipan ABT Pinjaman Skim Pembiayaan Keusahawanan.   Perhubungan Awam
  Mengurus Skim Pembiayaan Pinjaman Ekonomi Luar Bandar.    

Halaman: 1  2  3