Kewangan

Visi
 • Peneraju untuk menjadikan KESEDAR sebuah organisasi yang cemerlang, berpegaruh dan dihormati.
Misi
 • Meningkatkan kecekapan, kebijaksanaan dan kerberkesanan (cost effevtive) didalam pengurusan kewangan dan sumber.
Objektif
 • Memungut, menerima atau mengakaun wang awam.
 • Membelanja atau membayar wang awam.
 • Mengakaun Aset Akaun.
Piagam Pelanggan
 • Semua pembayaran diselesaikan dalam tempoh selewat-lewatnya 14 hari selepas dokument-dokument tuntutan yang lengkap.
 • Laporan perbelanjaan bulanan Belanjawan Pemabangunan dan Mengurus disediakan selewat-lewatnya 10hb April setiap tahun.
 • Penyediaan penyata kewangan Tahunan Lembaga disiapkan sebelum 30hb April setiap tahun.
 • Memastikan wujudnya sistem kewangan dan perakaunan serta kawalan dalaman yang baik dan berkesan.
 • Memastikan Arahan-arahan berkaitan Kewangan Perakaunan dipatuhi setiap masa.
Tanggungjawab & Aktiviti
Menguruskan segala hal ehwal kewangan Lembaga dengan cekap, jujur dan amanah serta memastikan kepentingan Lembaga adalah terpelihara setiap masa berasaskan prinsip-prinsip akauntabiliti, telus, nilai faedah terbaik, saingan terbuka serta adil dan saksama dalam perkara-perkara berikut:-
 • Pengurusan Bajet
 • Pengurusan Perakaunan
 • Pengurusan Terimaan dan Bayaran
 • Pengurusan Perolehan
 • Penyediaan Penyata Kewangan Tahunan

Halaman: 1  2  3