Kod Etika

  • Sentiasa Awal & Mendahului
  • Sentiasa Proaktif
  • Sentiasa Menghasilkan Kerja Cemerlang
  • Sentiasa Tekun, Rajin & Beristiqamah
  • Sentiasa Bertawakal & Bersyukur
  • Sentiasa Berkerjasama, Cekal & Tabah
  • Sentiasa Kenal Potensi & Membaiki Diri
  • Sentiasa Ceria & Mesra
  • Sentiasa Adil & Bertimbangrasa