Piagam Pelanggan

  • Berusaha Membuka Minda Dan Membina Budaya Kearah Melahirkan Masyarakat Yang Berpegang Teguh Kepada Ajaran Agama, Berilmu, Memiliki Daya Tahan Dan Nilai Etika Yang Tinggi.
  • Memberi Bantuan Kepada Penduduk Termiskin di Wilayah Kelantan Selatan Mengikut Dasar-Dasar yang Ditetapkan Bagi Mencapai Sasaran Sifar Kemiskinan Tegar.
  • Berusaha Meningkatkan Kesejahteraan Penduduk Kelantan Selatan Melalui Program-Progam Pembangunan Kawasan Penempatan, Penyediaan Kemudahan Asas, Awam Dan Sosial.
  • Berusaha Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Kelantan Selatan Supaya Melepasi Garis Kemiskinan Melalui Program-Program Pembangunan Pertanian, Perniagaan, Industri Luar Bandar Dan Pelaburan.
  • Merancang dan Melaksanakan Program/Projek dan Aktiviti Pembangunan Mengikut Rancangan 5 Tahun Berdasarkan Penyediaan Pelan Pelaburan Sektor Awam (PPSA) Sepanjang Dua Tahun Bagi Setiap Rolling Plan.
  • Menyediakan Laporan Kemajuan Bulanan, Suku Tahun Dan Tahunan Mengikut Jadual Yang Telah Ditetapkan.
  • Memberi Perkhidmatan Dan Layanan Yang Mesra, Tepat Dan Cepat Kepada Semua Pelanggan. Segala Aduan yang diterima akan diselesaikan dalam masa 7hari bekerja.