Sungai Mering

Kolam Air Panas Sungai Mering dan Sungai Ber – Gua Musang

Pada masa kini, terdapat dua rangkaian kolam air panas, iaitu kolam air panas Sungai Ber dan Sungai Mering. Kedua-dua kolam air panas tersebut terletak di kawasan pedalaman iaitu dalam kawasan Hutan Simpan Sungai Berok.

Kedua-dua kolam air panas tersebut berpotensi sebagai kawasan tarikan geo- pelancongan. Kolam air panas Sungai Ber merupakan kolam air yang terpanas di Kelantan (72 0C). Manakala kolam air panas Sungai Mering merupakan aliran air panas berbentuk air terjun bertingkat yang amat cantik bentuknya.

Sg. Mering

Sg. Mering