Unit Audit Dalaman

Objektif
Untuk membantu seluruh peringkat pengurusan supaya dapat melaksanakan tugas-tugas mereka dengan lebih cekap dan berkesan, dengan cara mengemukakan laporan yang mengandungi analisa yang tegas, jujur dan bebas serta jika perlu, mengemukakan cadangan yang praktikal untuk tindakan yang sewajarnya.

Aktiviti
Projek khas
 • Dusun Nukleus
 • Pelancongan Tasik Pergau
 • ILB dan IKS
 • Taman Etnobotani
Bahagian Korporat Dan Sumber Manusia
 • Sistem perolehan
 • Pengurusan stok
 • Pengurusan kakitangan/kursus/cuti
 • Pengurusan dan penggunaan
 • Kenderaan jabatan
Bahagian Kewangan
 • Belanja Mengurus
 • Pengurusan Akaun
Bahagian Perancangan
 • Inventori
 • Panjar Wang Runcit
 • Buku Vot
Bahagian Ekonomi
 • Projek Pelancongan
 • Industri Luar Bandar
 • Ekonomi Sampingan
 • Infra Industri Luar Bandar
 • Pendidikan keseusahawanan
 • TEKP
 • Pungutan hutang
 • Agihan peruntukan
 • Bahagian Pembangunan Masyarakat
 • Program pembangunan sosial dan institusi
 • Pem sahsiah dan keagamaan
 • Kemajuan Pendidikan
 • Latihan dan kemahiran
 • Pembangunan wanita
 • Pembangunan institusi kepimpinan
 • Pembangunan sukan / seni budaya / kejiranan
 • Pembangunan belia dan berniaga
Halaman: 1  2  3